Általános Szerződési Feltételek

HELLOGAMI DESIGN STUDIO

Jogok és kötelezettségek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HELLOGAMI DESIGN STUDIO – alapító: Bördős László EV
(a továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a HELLOGAMI honlapon
(a továbbiakban: HELLOGAMI Platform)  digitális szolgáltatást, szociális média felületet valamely más Szolgáltató terméket vagy szolgáltatást használó vagy megrendelő (továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló együttesen: Felek).  A HELLOGAMI Platform használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaznak, a HELLOGAMI Platform-on elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken – Adatvédelmi Szabályzat – keresztül.
A  HELLOGAMI Platform használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A szolgáltató adatai:

Vállalkozás neve: HELLOGAMI DESIGN STUDIO

Név: Bördős László EV

Székhely és levelezési cím: 2162 Őrbottyán Szent László köz 5.

Vevőszolgálati iroda helye: 2162 Őrbottyán Szent László köz 5.

A vevőszolgálat címén személyes vevőfogadásra nincs lehetőség.

A Vásárló kizárólag e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
E-mail cím: info@hellogami.hu

Telefonszáma: +36 31 785 1000

Honlap: www.hellogami.hu

Nyilvántartási száma: 51976677

Adószám: 68598688-2-51

Tárhely szolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.,
E-mail cím: info@mhosting.hu

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1.A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A  HELLOGAMI Platformban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A HELLOGAMI Platform kizárólag a HELLOGAMI DESIGN STUDIO termékeinek Bördős László E.V. általi közvetlenül végfogyasztóknak való értékesítésére szolgál, így a termékek viszonteladás céljára való megvétele szigorúan tilos. A viszonteladás a Szolgáltató termékeinek olyan személyek általi megvásárlását jelenti, amely személyek azokat mások (fogyasztók, vállalkozások vagy egyéb harmadik személyek) számára tovább értékesítik vagy tovább kívánják értékesíteni. Amennyiben meglátásunk szerint Ön ilyen viszonteladói tevékenységben érdekelt,
Bördős László E.V. fenntartja a jogot arra, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen módon fellépjen Önnel szemben, ideértve különösen de nem kizárólagosan az eladások Önnel szembeni korlátozását, Ön által leadott rendelések törlését és / vagy az Ön felhasználói fiókjának felfüggesztését vagy megszüntetését.

A HELLOGAMI Platformban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A HELLOGAMI Platform szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Elektronikus levélben vagy telefonon van lehetőség.

1.5. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.6. A szerződés nyelve magyar.

1.7. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 1. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

Regisztrációs adatlap tartalma:

– Felhasználónév (E-mail cím)

– Jelszó.

– Név

– Cím

A Vásárló a HELLOGAMI Platformon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a HELLOGAMI Platformon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.

A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.3.1. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a vevőszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.3.3. A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 1. MEGRENDELÉS

3.1. Amennyiben a HELLOGAMI Platformon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a HELLOGAMI Platformon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon a vevőszolgálatunkhoz.

3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.4. A HELLOGAMI Platformról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a HELLOGAMI Platformon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató HELLOGAMI Platform keresztül regisztrált Vásárlótól és regisztráció nélküli Vásárlótól csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

(Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.)

3.6. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.7. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.8. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

3.9. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 1. MEGRENDELÉS MENETE

4.1. A HELLOGAMI Platformon található valamennyi „Készítek egyet!”, „Küldök egyet!” gombra kattintás után lesz elérhető a megrendelés menete négy lépésben.
4.1.1.

Első lépésben a Vásárló a kívánt menübe kattintva ki tudja választani, hogy milyen mintájú üdvözlő ajándékdobozt kér a rendelkezésre álló lehetőségek közül. A kívánt doboz kiválasztását a (Doboz kiválasztása) gombra kattintva teheti meg.

4.1.2.

Második lépésben  (automatikusan tovább lép a rendszer 2. lépéshez ) a Vásárló ki tudja választani, hogy milyen meglepetést szeretne a dobozba tenni a rendelkezésre álló lehetőségek közül. Az ajándék kiválasztását a (Dobozba rakom) gombra kattintva teheti meg.

4.1.3

Harmadik lépésben (automatikusan tovább lép a rendszer 3. lépéshez ) a Vásárló személyre szabhatja a doboz belső oldalát. Képeket tölthet fel és üzenetet írhat, amelyek az üdvözlő doboz belső oldalára kerülnek kialakításra.

Személyre szabás: A vásárló a + (plusz) ikonra kattintás után számítógépről, mobiltelefonról, táblagépről tudja feltölteni a kívánt képet. Maximum 4 darab képet lehetséges feltölteni. Miután kiválasztotta a megfelelő képeket lehetősége van a Vásárlónak személyes üzenet írására is, amelyet a + (plusz) ikonok közötti (+Ide kattintva írhat szép üzenet) feliratra kattintva kezdheti meg. A fenti felirat automatikusan törlődik a szöveg írás megkezdésével.
A Vásárlónak lehetősége van  személyes képek nélkül is  megrendelni az üdvözlő ajándékot.

4.1.4.

Ha a vásárló elkészítette a személyes tartalmát, akkor a “KOSÁR” oldalon a „Tovább a Kosárhoz” gombra kattintás után a megrendelését ellenőrizheti és véglegesítheti.

4.1.5.

Ha a vásárló mindent rendben talált, akkor a “PÉNZTÁR” oldalon a “Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintás után a számlázási és szállítási adatok kitöltése következik.

Itt kiválaszthatja a szállítási és fizetési módot a látható ikonok valamelyikére kattintva.
A szállítási és fizetési feltételek az ÁSZF 7. pontjában találhatóak.

 

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

5.1. A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a HELLOGAMI Platformban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

6.1. A Vásárló által küldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Amely visszaigazoló

e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

6.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Felek között.

6.3. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

6.4. Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

6.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. A megrendelt árucikkek megfelelő kiszállítása érdekében a Vásárló ügyeljen rá, hogy a számlázási/szállítási cím magadásakor az adatok a valóságnak megfelelőek és teljesek legyenek és hogy a Vásárló neve/ Vásárló által megadott név az ajtón/kapun/postaládán olvashatóan legyen feltüntetve!

7.2. Munkanapokon 9 óra 00 perc és 14 óra 00 perc között dolgozzuk fel a megrendeléseket.
7.3. Munkanapokon 14 óra 00 perc után leadott rendeléseket a következő munkanapon dolgozzuk fel.
7.4. Munkaszüneti napon leadott rendeléseket a munkaszünet utáni első munkanapon dolgozzuk fel.
7.5. A megrendelést, annak sikeres kifizetését követően a lehető leggyorsabban becsomagoljuk, és kiszállításra készen átadjuk logisztikai partnerünknek az MPL-nek. A logisztikai partnerünk – MPL – késedelmes teljesítésére nincs befolyásunk! A csomag/küldemény azonosítószáma alapján bármikor informálódhat a küldemény állapotáról az MPL révén. Küldemény Nyomkövetés:

https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes

 7.2.  Szállítási módok:

7.2.1. ALAP SZÁLLÍTÁSI MÓD 1290Ft | maximum 5 munkanap. Munkanapokon  8-16 óra között kizárólag Magyarország területén, amelynek díja bruttó: 1290 Forint

Alap szállítási mód választása esetén az egyedi termékeinket a rendelés sikeres kifizetésétől számítva 1 munkanapon belül készítjük el és alap szállítással küldjük tovább a megadott szállítási címre. A kézbesítés maximum 5 munkanap. Kérjük vegyétek figyelembe a fentieket “Banki utalás fizetési mód” választása esetén!

7.2.2. ELSŐBBSÉGI SZÁLLÍTÁSI MÓD  1690Ft | gyors ajándékkészítéssel együtt maximum 2 munkanap. Munkanapokon 8-16 óra között. Kizárólag Magyarország területén, amelynek díja bruttó: 1690 Forint

Elsőbbségi szállítási mód választása esetén az egyedi termékeinket a rendelés sikeres kifizetésétől számítva 2-3 órán belül készítjük el és elsőbbségi szállítással küldjük tovább a megadott szállítási címre. A kézbesítés maximum 2 munkanap.
Kérjük vegyétek figyelembe a fentieket “Banki utalás fizetési mód” választása esetén!

7.2.3.

Fizetés készpénzzel vagy bankkártyával átvételkor a futárnak. Mivel általad személyre szabott egyedi terméket szeretnél megrendelni, ezért téged, mint Vásárlót az ajándék elkészítése után fizetési kötelezettség terhel! Ha az ajándékozott személy címére küldenéd a dobozkát, akkor nem célszerű ezt a fizetési módot választanod. Elképzelhető, hogy az ajándékozott személy nem fogja kifizetni a részére küldött meglepetést. Át nem vett (kifizetetlen) csomag után fizetési felszólítást küldünk részedre!

Fizetés készpénzzel vagy bankkártyával átvételkor a futárnak. Mivel általad személyre szabott egyedi terméket szeretnél megrendelni, ezért téged, mint Vásárlót az ajándék elkészítése után fizetési kötelezettség terhel! Ha az ajándékozott személy címére küldenéd a dobozkát, akkor nem célszerű ezt a fizetési módot választanod. Elképzelhető, hogy az ajándékozott személy nem fogja kifizetni a részére küldött meglepetést. Át nem vett (kifizetetlen) csomag után fizetési felszólítást küldünk részedre!

7.3. Ha egy Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a HELLOGAMI Platformon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
A Vásárló az aktuális szállítás díjáról a kezdőoldal láblécében a ‘Szállítási és Fizetési Feltételek’ menüben tájékozódhat.

7.4. Meghatározott órára és napra történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

7.5. A szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

7.6. A HELLOGAMI Platformon megrendelt árucikkeket a Szolgáltató a Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő címen teljesíti.

7.7. Ha a kézbesítő (MPL futár) nem találja a Vásárlót otthon, értesítést hagy a Vásárlónak.

7.8. Amennyiben egyes termékek átmenetileg nem kiszállíthatók vagy azok kiszállítása késik, akkor erről e-mailben tájékoztatjuk a Vásárlót.

7.9. Ezen kívül a kiszállítás aktuális állapotáról bármikor érdeklődhet a Vásárló e-mailben vagy telefonon a vevőszolgálatunknál.

7.10. Postafiók címre vagy postahivatalba kézbesíteni a megrendelt árut nem áll módunkban vállalni!

A Vásárló a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról a kezdőoldalon lévő Szállítási és fizetési feltételekben tájékozódhat.

7.11. Számla: Szolgáltató a Vásárló részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki a Vásárló által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltató Vevőszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség. Elektronikus “Díjbekérő” számlát annak a Vásárlónak küld a Szolgáltató, akik a banki előreutalást választották. Az elektronikus díjbekérő számla tartalmazza azt az összeget, amit a Vásárló banki átutalással köteles kiegyenlíteni.

 

7.12. Fizetési módok: A vásárló kétféle fizetési mód közül választhat.

7.12.1. Bankkártyás fizetési mód (online Barion bankkártyás fizetés)

7.12.2.  Utánvételes fizetési mód (Fizetés készpénzzel vagy bankkártyával a futárnak átvételkor)

7.12.3. Banki utalás mód: Banki utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia:

Vállalkozás neve: HELLOGAMI DESIGN STUDIO
Név: Bördős László E. V. ,
Székhely: 2162, Őrbottyán Szent László köz 5.
Számlaszám: 10402991-50526872-82571008,
IBAN:  HU46 1040 2991 5052 6872 8257 1008,
SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB

7.12.3.1. A megrendelés visszaigazolásban vagy a díjbekérőben szereplő végösszeg bankszámlánkra érkezését követően állítjuk össze és adjuk át logisztikai partnerünknek.

7.12.3.2. A Vásárlónak banki előre utalás fizetés esetén meg kell adnia rendelési számát a közlemény rovatban.

7.13. A Hellogami Pltaform (www.hellogami.hu) PÉNZTÁR oldalán a megrendelés véglegesítését az ÁSZF elfogadását követően, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással érvényesítheti.

7.14. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése”  vagy ” Fizetés Barionnal” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 1. ELÁLLÁSi JOG

8.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

8.2. Szállítást megelőzően, indoklás nélkül, fizetési kötelezettség nélkül lemondhatja bármely megrendelését. A HELLOGAMI Platform-on leadott rendelések feldolgozása szinte azonnal, beérkezésükkor megkezdődik. Amennyiben le kívánja mondani bármely megrendelését, előtte kérjük ellenőrizze a HELLOGAMI Platform-on a Fiók/Rendelések menüpontban ( https://hellogami.hu/fiokom/orders/ ) a rendelés “ÁLLAPOT”  részt.

Amennyiben a megrendelés „Függő” vagy „Feldolgozás alatt” vagy „Fizetésre vár” ÁLLAPOT jelzéssel van ellátva, a vevőszolgálatunk hívásával vagy e-mail küldésével lemondhatja a megrendelést. A vevőszolgálati munkatárs ezt követően lemondja a megrendelését. Amennyiben regisztráció nélkül adta le megrendelését a vevőszolgálatunk hívásával vagy e-mail küldésével lemondhatja a megrendelését a fenti “ÁLLAPOT” -ok függvényében. Amennyiben a megrendelés lemondása sikeres, küldünk Önnek egy erről szóló e-mailt és a megrendelés lemondása ingyenesen megtörténik.

Amennyiben a megrendelés lemondására már nincs lehetőség, a termék(ek) kiszállításra kerülnek és Önnek ezt követően nyílik lehetősége azt (azokat) az alább meghatározott eljárásnak megfelelő módon visszaküldeni.

A testreszabott HELLOGAMI CUBE üdvözlő ajándékdobozok megrendelések lemondására a feldolgozást követően nincs lehetőség, mivel a testreszabott (HELLOGAMI CUBE) termékek gyártását a rájuk vonatkozó megrendelés beérkezését követően azonnal megkezdjük. 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm.

Rendelet  29. §-a alapján:

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

9.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

 9.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére
vagy Vevőszolgálatunk hívásával teheti meg.

9.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. és 8. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

9.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

9.5. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt címre visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Visszaküldési cím: 2162, Őrbottyán Szent László köz 5.

9.7. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

9.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató vevőszolgálata fogadja.

9.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

9.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

9.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

9.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 9.13. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek megtérítését.

9.14. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 1. FELELŐSSÉG

 10.1. A HELLOGAMI Platformon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.2. A Vásárló a HELLOGAMI Platformot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a HELLOGAMI Platform használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5. A Vásárló által a HELLOGAMI Platform használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Amennyiben a Vásárló a HELLOGAMI Platformon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. SZERZŐI JOGOK

 11.1. A HELLOGAMI Platform szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a HELLOGAMI Platform, valamint a HELLOGAMI Platformon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt a doboz formatervezését, valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a HELLOGAMI Platform  elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2.  A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a HELLOGAMI Platform használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a HELLOGAMI Platform felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A HELLOGAMI Platform rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 12.1. Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vevőszolgálat: Hellogami.hu
Központi cím: 2162 Őrbottyán Szent László köz 5.

Telefonos vevőszolgálat nyitva tartás: H-P: 9:00-16:00, SZ, V: –

Telefonszám:  +36 31 785 1000

E-mail:  info@hellogami.hu

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Vásárlóval köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Vásárló által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

12.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 – 14:00
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu         

A Vásárló lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi – linken – elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Bírósági eljárás. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 13.1. A Hellogami Online áruház Windows/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A HELLOGAMI Platformon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Vásárlókat a HELLOGAMI Platform felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a HELLOGAMI Platform használatának feltétele, hogy a Vásárló a HELLOGAMI Platformon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Az Általános Szerződési Feltételek pdf formátumban történő letöltése a következő linkre – ÁSZF – kattintva érhető el.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésének ideje:

 

 

Őrbottyán, 2020. március 01.